Indirecte koelunit met 100% warmte terugwinning


September 2017 heeft ICEFISH voor hen de eerste de indirecte koelunit met 100% warmte terugwinning geproduceerd en geplaatst.

Vermogen: max 600kW bij water/mpg -3°C
Warmte capaciteit: 750kW bij water/mpg +45°C

Voor het bewaren van uien dient de ui eerst gedroogd te worden. Voor het drogen van de ui wordt nog veel gebruikt gemaakt van buitenlucht. Om dit proces te versnellen wordt de lucht vaak verwarmt met propaanbranders of aardgas. Dit proces is niet geheel milieuvriendelijk en ook niet geheel ongevaarlijk. Daarom kwam onze klant met ander idee om de uien te drogen. Samen hebben we gekeken of het mogelijk was om een luchtgekoelde indirecte koelunit aan te passen, waarbij de warmte uit de koelunit gebruikt kon worden voor het opwarmen, en dus drogen, van uien.

In overleg met onze klant is gekozen voor een indirecte koelunit die uitgevoerd is met een luchtgekoelde condensor en watergekoelde condensor. De unit is geproduceerd als een compact unit waarbij de besturing ook weer is geïntegreerd in het totaal systeem. Deze unit is instaat alle warmte uit het proces via de het warmwatersysteem te hergebruiken. Indien er een deel van de warmte over is wordt deze via de luchtgekoelde condensor afgevoerd naar de vogeltjes. In dit geval werken beide condensors.  Als er geen warmte afname is wordt alle warmte afgevoerd via de luchtgekoelde condensor. Wanneer de indirecte koelunit geen warmte hoeft te produceren en dus luchtgekoeld werkt, wordt het setpoint van de condensor druk verlaagd, zodat de unit energetisch optimaal draait. Als extra is er ook nog een buitenkoeler geplaatst, zo kan er nog extra warmte uit de buitenlucht gehaald worden, indien de koelcellen op de gewenste bewaar temperatuur zijn.

De opdrachtgever heeft tijdens de bouw van de bewaar cellen zijn dak laten behangen met zonnepanelen. Hierdoor is het mogelijk om één deel van de machine volledig via zonne-energie te laten werken.

De totale installatie is uitgevoerd met indirectekoelunit; een dubbel koudemiddel circuit met  koudemiddel R290 ook wel propaan. Elk circuit is uitgevoerd met een verdamper, geregelde schroefcompressor, luchtgekoelde condensor met EC ventilatoren en een watergekoelde condensor. Voor de koudedrager is gekozen voor 75% water met 25% MPG met een buffervat met circulatiepomp. Voor de warmte zijde is ook gekozen voor 75%water met 25% MPG met een buffervat met 1x pomptbv condensor en 1 pomp tbv proces.

SBB erkend leer bedrijf!
Actuele leerplekken zijn te vinden bij onze vacatures.